Seksuaaliterapiassa käsitellään seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä laaja-alaisesti, jokaisen asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tavoitteena on pyrkiä lisäämään asiakkaan hyvinvointia ja parantamaan elämänlaatua. Tapaamsiella pyritään kartoittamaan seksuaalisia haasteita ja huolia, löytämään niihin ratkaisuja sekä lisätä asiakkaan voimavaroja. Ongelman ei tarvitse olla tarkkaan määritelty tai selkeästi tiedossa, riittää että tunnistaa keskustelutarpeen.

Tyypillisimpiä teemoja seksuaaliterapiassa ovat esimerkiksi: seksuaalinen itseluottamus, minäkuva, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus, halu ja haluttomuus sekä halujen eriparisuus, orgasmivaikeudet ja erilaiset kiputilat.

Tapaamiseen voi tulla yksin tai yhdessä kumppanin tai kumppanien kanssa, jolloin käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat. Pariterapiaan on hyvä tulla myös jo ennakkoon, vaikkei suuria haasteita vielä olisikaan käsiteltävinä. Silloin voidaan tarkastella parisuhteen tilannetta, päivittää ajatuksia ja ennaltaehkäistä asioiden klikkiytymistä.

Lämpimästi tervetuloa vastaanotolleni.

©Terapiapalvelut Mari Paloriutta

y-tunnus 2701525-3