Ratkaisukeskeisen terapian juuret ovat Pohjos-Amerikassa 1970-1980 luvuilla. Ratkaisukeskeisen psykoterapian tavoitteena on löytää ratkaisuja asiakkaan ongelmaan. Työskentely on voimavarakeskeistä ja olen kiinnostunut asiakkaitteni selvitymiskeinoista. Terapiatyöskentely pohjautuu tavoitteiden asettamiseen, jotka lähtevät asiakkaan tarpeesta rakentaa parempaa tulevaisuutta. Etsimme yhdessä keinoja asiakkaan asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi, uusia näkökulmia elämänhallinnan lisäämiseksi ja löydämme piilossa olleita vahvuuksia. Vastaanotolla voidaan tarvittaessa keskustella syvemmin asiakkaan ongelmasta, asiakkaan niin halutessa.

Työskentelytapani on keskusteleva ja käytän myös tarvittaessa toiminnallisia menetelmiä mm.piirtäminen, rentoutumisharjoitukset ja mindfulness. Ratkaisukeskeskeistä psykoterapiaa voidaan totetuttaa lyhytterapiana tai pitkäkestoisena terapiana tilanteen mukaan.

Lämpimästi tervetuloa vastaanotolleni.

©Terapiapalvelut Mari Paloriutta

y-tunnus 2701525-3