_MG_2595-2.jpg

Mari Paloriutta-turkulainen

 Terapiapalvelut Mari Paloriutta

Olen Mari Paloriutta-Turkulainen. Koulutukseltani olen kätilö, seksuaaliterapeutti. Opiskelen Itä-Suomen yliopiston ja Lyhytterapiainstituutin järjestämässä ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutuksessa. Psykoterapeutti kuuluu nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikkeisiin. Valmistumisen jälkeen voin käyttää Valviran myöntämää psykoterapeutin nimikkeenkäyttöoikeutta.

Terapeuttina olen läsnäoleva, kuunteleva ja asiakasta kunnioittava, mutta samalla myös aktiivisesti keskusteleva. Olen helposti lähestyttävä, empaattinen ja myös huumorintajuinen. Ensiarvoisen tärkeää on muodostaa toimiva vuorovaikutuksellinen suhde työskentelyssä, joka pohjautuu turvallisuuteen ja luottamuksellisuuteen. Luottamuksellisuus näkyy työskentelyssäni siten, että hyvin vaikeita ja haastavia teemoja on mahdollisuus ottaa esiin ja käsitellä niitä yhdessä.

Olen työskennellyt liki 25 -vuotta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kätilönä. Minulla on vankka ammattitaito synnytyssalikätilönä toimisesta. Olen toiminut reilut 24 -vuotta synnytyssalikätilönä kaikissa pääkaupunkiseudun synnytyssairaaloissa. Erikoisosaamiseni on synnytyspelkopoliklinkka toiminta (20 -vuotta), jonka kehittämiseen olen aktiivisesti osallistunut. Olen pitänyt seksuaaliterapeutin vastaanottoa HUS:ssa. Lisäksi pidän psyykkisen tuen vastaanottoa Hus:n Sikiölääketieteen keskuksessa.

Koulutus

• Kognitiivisen terapian perustaidot ja lyhytterapian erityispätevyys - ohjelma, Integrum (syksy 2019-2021)

• Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (koulutuksessa), Itä-Suomen yliopisto ja Lyhytterapiainstituutti, 2019-2022

• Seksuaaliterapeutti, Sexpo 2015

• Seksuaalineuvoja (Suomen Seksologisen Seuran auktorisointi), Metropolia 2014

• Kätilö, sairaanhoitaja, Helsingin sairaanhoito-opisto 1995


Muut koulutukset

• Traumat ja kehollisuus, Konsultointi ja Koulutus MMD Oy, syksy 2019

• Jooga mielenterveyden tukena - kurssi, Terapiakeskus Semita, 2019

• WiseMotion-workshopit (liikkeen neurotieteen workshop), WiseMotion Community, 2019

• Surun sylissä - onko suru enemmän kuin työtä?, Aktuaali 2019

• HOT (Hyväksymis- ja omistautumisterapia) - matriisi asiakastyössä: menetelmäkoulutus, Hogrefe koulutus 2019

• Valtakunnallinen synnytyspelko -kongressi “Älä pelkää”, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 2018

• Psykoterapeuttiset valmiudet, Turku amk 2013

• Ratkaisu- ja voimavarakeskeiset työmenetelmät -erikoistumisopinnot, Turku amk 2012-2013

• Stressin hallinta tietoisen ja hyväksyvän läsnäolon (mindfulness) avulla, Helsingin Psykoterapiainstituutti 2011

• Synnytystä pelkäävän asiakkaan kohtaaminen, Metropolia 2009

• Monikulttuurisuuden haasteet hoitoalalla, Stadia 2007


Työkokemus

•Terapiapalvelut Mari Paloriutta, 2019

•Kätilö, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 1995-


Luennot, tilaisuudet:

• Valtakunnallinen “Älä pelkää” -kongressi : Ratkaisu- ja voimavarainen ajattelutapa synnytyspelkotyöskentelyssä, 2018

• Marraskuun miniretriitti : Naisen terveyden ja hyvinvoinnin maailma, 2019

• Tulossa: Pienimuotoinen hyvinvointi-iltapäivä. Teemalla yksinäisyys, kevät 2020


Julkaisut:

• Ajatuksia synnytyspelon työstämiseen- lomake mukana Lääkärilehden 16-17 julkaisussa (www.laakarilehti.fi>sisällysluettelot>16-17/2014)

•Julkaisu Ratkes-lehdessä nro 2/2014: Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ajattelutapa synnytyspelkokätilön työssä


©Terapiapalvelut Mari Paloriutta

y-tunnus 2701525-3